Програма по сектори

Училища и детски градини

Училища и детски градини

Във всеки квартал от района трябва да има училище и детска градина.

Съществуващите трябва да се поддържат в добро състояние, постоянно.

Където не е направено саниране да бъде осъществено в най-кратък срок.

Разкриване на детски градини в приземните етажи на жилищни и офисни сгради в района чрез проактивна работа със собствениците на такива сгради.

Програма по сектори