Програма по сектори

Работа с гражданските сдружения

Работа с гражданските сдружения

Среща с гражданските сдружения в района веднъж месечно.

Иницииране на местни допитвания по важни теми за района. Отново улеснено от дигиталната платформа на общината.

Подкрепа на местни инициативи.

Програма по сектори