Програма по сектори

Основни цели

Основни цели

  • Осезаемо повишаване на качеството на атмосферния въздух в район Витоша.
  • Намаляване на шумовото замърсяване, особено на това от транзитен трафик.
  • Подобряване на мобилността в район Витоша. Днес тя е базирана предимно върху автомобила, но ако искаме да се придвижваме по-лесно и бързо трябва да се наблегне на развитието на обществения транспорт, на велосипедната, пешеходна инфраструктура, и на микромобилността. като алтернатива на автомобилите.
  • Изграждането на нова и съвременна система за сметосъбиране. Целта е чрез нея да се рециклират и компостират поне половината от битовите отпадъци в района.
  • Достъпна среда за майки с деца и хора с увреждания. Подобряване на възможността за близък достъп до училище и детска градина на децата от района.

Програма по сектори