Програма по сектори

Инфраструктура

Инфраструктура

Канализация

Изграждане на основните колектори от канализацията и връзката им с централната канализация. Те трябва да вървят основно по спускащите се към ниската част улици и покрай деретата на реките. Така изградени, към тях може веднага да бъде присъединена голяма част от незаконната канализация, която се излива в деретата на реките или върви по страничните улици.

Дъждовна канализация

Заради отсъствието на дъждовна канализация в район Витоша има буйни потоци вода по улиците дори при лек дъжд. Те рушат настилката в дълги участъци, докато си намерят пътя до първата шахта или дере. Ако искаме здрави улици, то дъждовната канализация, хоризонталните отводнителни канали и шахтите са задължителни. Навсякъде, където се копае, ще използваме възможността да положим и друга отсъстваща подземна инфраструктура, например водопровод, включително за бъдещи публично достъпни чешми.

Газификация

Същият подход ще се прилага при газификацията – разкопаването за канализация ще се съчетава с прокарване на трасета за битово газоснабдяване там, където все още няма такова.

Улици и тротоари

Приоритет са улиците, по които се изгражда канализация. След като има изградена канализация, подменен водопровод (ако се налага) и трасе за газ, започва асфалтирането и изграждането на тротоари. Под тротоарите се изграждат шахти, в които да се вкарат всички телекомуникации – телефон, телевизия, интернет, кабели за уличното осветление. Висящите кабели се премахват. Там, където тротоарите нямат необходимата ширина за пълноценно ползване, ще потърсим начин да ги разширим. Ще изместим и всички стесняващи габарита препятствия като стълбове и електрически табла. Ще изградим улично осветление, а където има такова, ще го подменим с енергийно ефективно.

Ударно, ускорено отчуждаване на частни имоти и прокарване на липсващи участъци от уличната инфраструктура чрез навременна подготовка на изменения в кадастралната карта. Ще се стремим към справедливи оценки на имотите и разработване на работни проекти. Провеждането на отчуждителите процедури трябва да се случва с приоритет.

Програма по сектори