Програма по сектори

Градска среда

Градска среда

Създаване на локални пешеходни центрове в кварталите.

Създаване на достъпна среда за майки с колички и хора с увреждания с приоритет при достъпа до обществените сгради в района и спирките на МГТ.

Запазване и поддържане на зелените площи в района.

Отваряне на парка на резиденция Бояна за посетители.

Програма по сектори