Програма по сектори

Дигитална община

Дигитална община

Приоритетно електронизиране на най-използваните административни услуги.

Отворени данни за качеството на въздуха, паркиране, пътна безопасност, разписания на градския транспорт и ремонти, общинска собственост, обществени поръчки, приходи на общински дружества и др.

Електронни местни допитвания.

За бизнеса ще сведем до минимум физическия контакт с администрацията, което ще ускори процесите на административно обслужване и ще намали корупционния риск.

Електронен регистър на улиците – какво е състоянието, каква работа е свършена по тях.

Програма по сектори