Програма по сектори

Чист въздух

Чист въздух

Редуциране на транзитния трафик през Княжево и Владая с помощта на средства за успокояване на движението и подобряване на градския транспорт като основна алтернатива на автомобилите.

Възстановяване на уличната настилка, тъй като това би намалило праховото замърсяване

Забрана и строг контрол за изгаряне за отопление на какъвто и да е вид отпадъци.

Реализиране на програма за стимулиране на подмяната на отоплителните уреди на домакинствата и за инсталиране на филтри на комините на всички заведения за хранене и обществени сгради, които използват твърдо гориво, и за постепенното преминаване на обществените сгради към друг тип отопление. Газифицирането е реална алтернатива за района.

По-строг контрол при одобряване на проектите и при въвеждане в експлоатация на инсталациите за отопление в нови жилищни сгради, както и при реконструкция на стари, например при саниране.

Програма по сектори